Innan resan

Resevillkor

Resman Uppsala AB har ställt lagstadgad garanti hos Kammarkollegiet, i enlighet med Resegarantilagen.

Resegarantin utgör ett ekonomiskt skydd för resenärer när resor blir inställda eller avbrutna. Resegarantilagen hittar du på följande länk http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720204.htm

För att veta om en resebyrå eller arrangör har ställt ekonomisk garanti enligt Resegarantilagen kontaktar man Kammarkollegiet, https://www.kammarkollegiet.se

Från och med den 1 augusti 2018 gäller en ny lag för paketresor. En viktig förändring i den är att om du bokar en paketresa ger det dig ett bättre skydd än om du köper resa och boende var för sig. Därför är det viktigt att veta om resan du bokar är en paketresa eller inte. Du som väljer att boka din resa hos oss på Resman har alltid kunnat vända dig till oss för att få hjälp med att lösa olika problem som eventuellt kan uppstå. Så kommer det att vara även i fortsättningen. Läs gärna mer på www.konsumentverket.se

Tänk på att de villkor som gäller för din resa står, alltid på din bekräftelse från oss.

Andra bra länkar:

Lagen om paketresor: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921672.HTM

Flygpassagerares rättigheter: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0011.02/DOC_1&format=PDF