GDPR

Resman Uppsala – behandling av personuppgifter
Resman Uppsala AB följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Den nya dataskyddsförordningen gäller från 25 maj 2018 och innebär bl. a. att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter som företag och organisationer har om dig.

Vi behandlar alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten.

Syftet med att lagra och hantera personuppgifter
 
Personuppgifter behandlas för att kunna fullfölja en avtalad resetjänst.

Dessa uppgifter kan användas för följande ändamål: tillhandahålla reserelaterade produkter och tjänster som du beställer, kontakta dig i händelse av att en avgång ändras eller ställs in, verifiering/undersökning av kredit- eller betalkort, immigrations-/tullkontroll, säkerhetskontroll, juridiska ändamål, statistisk analys, kundundersökningar, kundrelationsmeddelanden samt erbjudanden om tjänster och produkter som vi tror att du kan vara intresserad av.

Svensk lagstiftning ställer också krav på att viss information lagras, t. ex bokföringslagen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Resman Uppsala registrerar namn, telefonnummer. postadress och e-postadress.

I vissa fall kan vi även samla in uppgift om hälsotillstånd för passagerare med särskilda hälsorelaterade krav, som kan påverka önskade alternativ för resor och logi.

Tillgång till personuppgifterna
Vi anlitar underleverantörer vid bokning av resetjänster, t.ex. flygbolag och hotell.

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer och personuppgiftsbiträden som vi själva efterlever gällande behandling av personuppgifter och kraven i dataskyddsförordningen.

Överföringar av personuppgifter till ett så kallat tredje land (länder som befinner sig utanför EU/ESS) görs aldrig utan kundens vetskap. För oss som resebyrå utgör resor över hela världen vår kärnverksamhet. Det innebär att personuppgifter kan överföras när kund önskar resa till sådant land. Personuppgifter som överförs är begränsade till vad önskad tjänst kräver för att kunna förmedlas.

Överlåtelse av information eller insyn till t.ex. myndigheter förekommer också i den mån som lag- eller myndighetskrav så kräver. Vi överlåter eller behandlar aldrig uppgifter till annan obehörig part.

Resman Uppsala säljer aldrig personuppgifter vidare till tredje part.

Rättigheter för kunden
Som kund hos Resman Uppsala har du rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter som vi har lagrade.

Du kan när som helst kontakta oss på info@resman-uppsala.se, ringa oss på telefon 018-155275 eller besök oss på Dragarbrunnstorg 24 i Uppsala så tillhandahåller vi dina uppgifter.

Likaså har du rätt att begära radering av uppgifter som inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

Anser ni att era personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan ni vända er till Datainspektionen för att lämna ett klagomål. För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR):

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/